نگاهی فنی و‌کارشناسی پیرامون سایت پسماند ویژه ساوه

ایا حافظه مسئولان مرتبط استان و شهرستان فراموش شده که در سال ۱۳۸۴ الی ۱۳۸۵ اولین سایت پسماند خطرناک و ویژه را در شرق ساوه در اراضی تخت چمن ازاد راه ساوه تهران بعد از‌پل روگذر اتصال ازادراه به اتوبان ساوه همدان با واگذاری ۵۰ هکتار هم اکنون در حال فعالیت است.پسماندهای ویژه از استانهای مختلف به این محل حمل و معدوم و یا سوزانده می شوند.اقایان مسئول استان و ساوه همین سایت مدتی به دلیل عدم استقبال تعطیل بود چطور شده سایت جدید را مجددا در ساوه تصویب و مراحل اداری ان را طی نمودید؟!

۲ محل جدید پیشنهادی تمام عوامل ناسازگاری با زیست بوم و بیومهای زیستی انسانی و گیاهی و جانوری را به همراه دارد.شیب عمومی منطقه باد غالب غربی و شمال غربی منطقه جمعیت پایدار روستایی و کشاورزی فعال منطقه و جهت توسعه شهر ساوه و حوزه نفوذ شهر دقیقا در راستای محل پیشنهادی است.تمام عوامل مورفولوژیکی و توپوگرافی بیانگر تهدید جدی اب هوا وخاک و جذب شیرابه ها در سفره های چاههای عمیق منطقه است.چشم انداز نازیبا در کوهپایه زیبا هدیه اراک به ساوه مظلوم است.براستی حافظان طبیعت و زیست بوم ساوه و مهندسان بازنشسته بهداشت محیط ساوه که شهر ساوه را سالم معرفی می کنند کجایند ؟؟؟!!!

۳ واژه پسماند ویژه را فقط متخصصین امایش محیط و پژوهشگران زیست بوم از نظر وسعت الودگی بهتر می شناسند.به زبان ساده پسماند ویژه در شعاع پسماندهای رادیو اکتیو و الاینده بلند مدت قرار دارد.دوست عزیز و تلاش گر حوزه مردم نهاد در اموربهداشت محیط جناب مهندس شرافت که سابقه همکاری دیرینه دارم خواهش می کنم گاهی به حوزه زادبوم خود نظر نمایندو اکو توریسم ساوه را با پسماندهای ویژه شرق و غرب احاطه شده در ساوه هم ورود پیدا کنند.همچنین جناب فرقانی پور عزیز که صادقانه فعال محیط زیست منطقه هستند اعلام موضع نمایند.

۴ حوزه نفوذ شهر ساوه از جهت شمال ناحیه ناخوانده و الاینده بسیار خطر ناک رنگرز را دارد که هیچ متولی مشخص ندارد.شرق ساوه شرکت پسماند ویژه ۵۰ هکتاری فعال در اراضی تخت چمن دارد که از تمام استانها مواد شیمیایی خطر ناک سوزانده می شود.کارخانه نیمه تمام و محل دفن پسماند شهرداری ساوه هم در شرق ساوه در اراضی والمان قرار دارد. جنوب ساوه هم محل تجمع پسابهای شهری ساوه بدون عملیات زهکشی قرار دارد که اب ان به مصرف کشاورزی می رود.

غرب ساوه هم ندامتگاه ساوه و رودخانه خشک شده و برداشت قهقرایی مصالح شن و ماسه از بستر خشکیده چشم انداز دره مرگ را تداعی می کند مناطقی که توسط لودرها دره های عمیق ایجاد نموده است.

شمال ساوه و شمال غرب ساوه هم دائما در حال تغییر کاربری مختلف از بسته بندی عسل حبوبات و … تا ویلا و اکنون مصیبت بزرگ پسماند ویژه قرار گرفته.

داخل حریم شهر هم نابودی باغات و رشد حاشیه نشینی دارد.شهری که ۵۰هزار حاشیه نشین و ۲۶ محله سکونتگاه غیر رسمی دارد.حال کجای این شهر را سالم و توریستی و گردشگری بنامیم!!؟؟

بنا براین مجموعه عوامل و اضداد برای پایان زندگی سالم‌در شهر و کوهپایه ساوه فراهم شده و تصمیم گیران باید به فکر بازنگری باشند.
سخن اخر اینکه درست است مراحل اداری و قانونی یک طرح طی شده و جامع و مانع است و پیگرد حقوقی ندارد.اما ایا مسئولین به پیوستهای اجتماعی و نارضایتی مردمی و تنش اجتماعی محلی و عدم استقبال مردم و‌مسئولین محلی فکری کرده اند.؟؟
طرحی که با تنش منطقه ای و شهرستانی و نارضایتی مردمی همراه باشد دارای پیوست اجتماعی است که در ان صورت مراحل اداری و مصوبات استانی را تحت الشعاع خود قرارداده و قابلیت اجرایی ندارد.

نویسنده :دکتر تسلیمی پور

تلگرام , کانال های تلگرام , بهترین کانل های تلگرام , آدرس کانال های تلگرام ایرانی , معرفی کانال تلگرام

این خبر را به اشتراک بگذارید :