آداب و رسوم مردم ساوه

آداب و رسوم  ایل شاهسون

فرهنگ بومی مردم ساوه

فرهنگ بومی ایل شاهسون

زبان مردم ساوه

ادبیات بومی ایل شاهسون

مردمان ساوه

رسم دوش قاپماق در ایل شاهسون بغدادی

دوش قاپماق در حقیقت رسم ورزشی است و آن دو سرعت می باشد و گاه دو استقامت بود .

در روز عروسی سینه گوسفندی را در پارچه ای گذاشته و اعلام می کردند هرکس که این سینه گوسفند را می خواهد جهت مسابقه قاچماق ( دویدن ) آماده شود .

آن سینه گوسفند را در دست کسی قرار می دادند و او در فاصله معین شده می ایستاد و نفرات آماده به مسابقه بر روی خطی می ایستادند و شخصی بعنوان داور انتخاب میشد و شروع مسابقه را اعلام می کرد و نفرات پس از طی مسافت مسابقه سینه گوسفند را تصاحب می کرد و نزد بزرگ طایفه می آمد و او نیز او را تشویق و گاه صله ای عطا می کرد . اشخاصی که می توانستند در مسابقات متعدد برنده باشد بعنوان دونده طایفه معرفی میشد و با خان به دیگر طایفه ها و اقوام می رفت و در مسابقه دو شرکت می کرد.

شاهسون


کلمات و اصطلاحات در ایل شاهسون بغدادی

دام داش

داش قیه

ایش داش

داش دوش

داغ داش

داش قالاخ

دیل دوداخ

دیل داماخ

دیل آغیز

باش قولاخ

باش آیاخ

دوش باش

باش بئیین

جان اسر : ضعیف و ناتوان : کلافه

جان ها جان : گرم و صمیمی

جانلی : توانا ، زنده

ایککی جانلی : حامله

جانسیز : ضعیف ، مرده

جانجان : نامی دخترانه

گردآوری : ابوالفضل فردوسی ( عارف )

شاهسون


کلمات و اصطلاحات دوگانه در ایل شاهسون بغدادی

قارین قاسسیخ

یوقون یومورو

قونوم قونشو

قاپی پاجا

قاب قاششیخ

اویان بویان

دلی دولو

قیر قودوخ

قوش قجیر

قورد قوش

چینی چاناخ

جاهال جومبولو

قار قاریشیخ

قار یاقیش

ایلان چالان

آلا بولا

قارا قورا

قویون قوزو

ییق ییغیش

قاویم قارداش

دیگیر دینگه

چالا چولا

دلیک دئشیک

قوچ قوزو

ائل طایفا

ات دیرناخ

دیل داماخ

باش بئیین

سور سوموک

سوموک سامیخ

باش آیاخ

گرد آوری : ابوالفضل فردوسی ( عارف )

شاهسون


ایل شاهسون

ایل شاهسون

ایل شاهسون

ایل شاهسون

ایل شاهسون

ایل شاهسون

ایل شاهسون

ایل شاهسون

ایل شاهسون

ایل شاهسون

ایل شاهسون

ایل شاهسون

 

 

تلگرام , کانال های تلگرام , بهترین کانل های تلگرام , آدرس کانال های تلگرام ایرانی , معرفی کانال تلگرام

این خبر را به اشتراک بگذارید :