سایت خبری شهرستان ساوه

 

سئوال این روزهای نماینده اراک این است که چرا از دو منطقه ویژه اقتصادی استان همگی در ساوه و زرندیه است و هیچکدام در اراک نیست ؟ پاسخ به سئوال جناب آقای کریمی این است و آن ، #زیرکی_و_توانمندی_نماینده_فقید_ساوه_و_زرندیه در مجلس هشتم . گاهی نمایندگان شگفتی سازند .

تلگرام , کانال های تلگرام , بهترین کانل های تلگرام , آدرس کانال های تلگرام ایرانی , معرفی کانال تلگرام

این خبر را به اشتراک بگذارید :