امام جمعه ساوه :آیا واقعا قبل از برجام وضعیت اقتصادی کشور وخیم بود و بعد از آن بهشت شد ؟

امام جمعه ساوه :آیا واقعا قبل از برجام وضعیت اقتصادی کشور وخیم بود و بعد از آن بهشت شد ؟

امام جمعه ساوه :آیا واقعا قبل از برجام وضعیت اقتصادی کشور وخیم بود و بعد از آن بهشت شد ؟  حجت الاسلام سید ابراهیم حسینی در خطبه های نماز جمعه افزود: تفکر انقلابی به معنای ناسازگاری با استکبار و دوری از رفتار ذلیلانه...