پیگیری اخبار جعلی در ساوه

پیگیری اخبار جعلی در ساوه

پیگیری اخبار جعلی در ساوه تعدادی از کانال های تلگرامی در شهرستان ساوه  با انتشار تیترهای جنجالی در هر شرایطی در پی کسب کاربر هستند و  اطلاعیه هایی صادر کرده و مردم ساوه را سردگم کرده اند لطفا مسئولین ساوه پیگیری...