سند ۲۰۳۰ یونسکو چیست؟

سند ۲۰۳۰ یونسکو چیست؟

سند 2030 یونسکو چیست؟ سند آموزش ۲۰۳۰ چندی پیش در کشورمان رونمایی شد و مطابق آن و تعهداتی که کشورمان دارد، باید اموری را انجام دهد که تعارضات و مغایرت‌هایی را با خود به همراه دارد که از جمله آن متهم شدن کشورها به وجود...