گفتگوهای رسمی دو کره

گفتگوهای رسمی دو کره

گفتگوهای رسمی دو کره   كره جنوبي از پيشنهاد گفتگوي نظامي با كره شمالي خبر داد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،وزارت وحدت دو كره در كره جنوبي روز سه شنبه از آغاز نخستين گفتگوهاي رسمي دو كشور ظرف مدت بيش از دو...