پیگیری قرارداد۲هزار واگن مترو/ضرب الاجل دولت درخصوص نمایشگاه سئول

پیگیری قرارداد۲هزار واگن مترو/ضرب الاجل دولت درخصوص نمایشگاه سئول

وزیر کشور خبر داد: پیگیری قرارداد۲هزار واگن مترو/ضرب الاجل دولت درخصوص نمایشگاه سئول وزیر کشور با بیان اینکه دولت پیگیر قرارداد ۲هزار واگن مترو است افزود: باید برنامه زمان بندی در خصوص نمایشگاه سئول ارائه شود، در...