خبرگزاری ایرسا نیوز منتشر کرد :متن کامل قانون ۵۷۰ ماده‌ای آئین‌ دادرسی کیفری منتشر شد

خبرگزاری ایرسا نیوز منتشر کرد :متن کامل قانون ۵۷۰ ماده‌ای آئین‌ دادرسی کیفری منتشر شد

ایرسانیوز :متن کامل قانون آئین دادرسی کیفری رامنتشرکرد با سلام خدمت علاقه مندان به علم حقوق همانطور که مستحضرید قانون آیین دادرسی کیفری جدید در سال ۹۲ در ۵۷۰ ماده و در ۷ بخش به تصویب رسیده و با تصویب قانون آیین دادرسی...