مصطفی کواکبیان در توئیتی نوشت: ‏۵۷ نفر از کسانی که فرم‌های لیست امید را امضا کردند پس از ورود به مجلس اصلا سلام ما را علیک هم نگفتند./اقای کواکبیان سوال

مصطفی کواکبیان در توئیتی نوشت: ‏۵۷ نفر از کسانی که فرم‌های لیست امید را امضا کردند پس از ورود به مجلس اصلا سلام ما را علیک هم نگفتند./اقای کواکبیان سوال

مصطفی کواکبیان در توئیتی نوشت: ‏۵۷ نفر از کسانی که فرم‌های لیست امید را امضا کردند پس از ورود به مجلس اصلا سلام ما را علیک هم نگفتند. بله جناب کواکبیان انتظار بیش از این نمیرفت شما بستر موج سواری را آماده کردید و با...