وزارت کشورفرانسه تایید کرده است علاوه بر ۸۰ کشته، دهها تن نیز زخمی شده اند که حال ۱۸ تن از زخمی شدگان وخیم است.

وزارت کشورفرانسه تایید کرده است علاوه بر ۸۰ کشته، دهها تن نیز زخمی شده اند که حال ۱۸ تن از زخمی شدگان وخیم است.

«حمله تروریستی» در فرانسه؛ دستکم 80 کشته یک کامیون در جریان جشن روز ملی فرانسه در شهر نیس واقع در جنوب شرق این کشور جمعیت حاضر را زیر گرفت و دست کم 80 کشته برجا گذاشت.  وزارت كشور تایید کرده است علاوه بر 80 کشته،...