نقوی‌حسینی :دانش آشتیانی بازیگر نقش اول فتنه ۸۸ است/ ۸ هزار میلیارد تومان را به ۳۰ نفر داده‌اند روحانی می‌گوید وام بوده!

نقوی‌حسینی :دانش آشتیانی بازیگر نقش اول فتنه ۸۸ است/ ۸ هزار میلیارد تومان را به ۳۰ نفر داده‌اند روحانی می‌گوید وام بوده!

نقوی‌حسینی در مخالفت با دانش‌آشتیانی دانش آشتیانی بازیگر نقش اول فتنه ۸۸ است/ ۸ هزار میلیارد تومان را به ۳۰ نفر داده‌اند روحانی می‌گوید وام بوده! عضو فراکسیون ولایت گفت: آموزش و پرورش جای...