۹ عامل اصلی در ایجاد فساد اقتصادی

۹ عامل اصلی در ایجاد فساد اقتصادی

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی تهران در همایش مبارزه با فساد که در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، گفت: «یکی از دلالیل عدم توسعه یافتگی و پایین بودن رتبه کشور در شاخص های...