۱۱ واقعیت شگفت‌انگیز در مورد عطسه

۱۱ واقعیت شگفت‌انگیز در مورد عطسه

11 واقعیت شگفت‌انگیز در مورد عطسه  سامان معمولاً نه فقط یکبار، نه دوبار، بلکه 3 بار پشت سر هم عطسه می‌کند. به‌محض اینکه وارد اتومبیل می‌شود، اگر هوای بیرون آفتابی باشد عطسه‌اش می‌‌‌گیرد. پدرش هم همینطور است. وقتی...