خبر نگاران ساوه |حضور خبرنگاران ساوه در پایگاه انتقال خون

خبر نگاران ساوه |حضور خبرنگاران ساوه در پایگاه انتقال خون

خبرنگاران ساوه حضور خبرنگاران ساوه در پایگاه انتقال خون 17 مرداد؛ روز خبرنگار  در هفدهم مرداد ماه سال 1377، محمود صارمی خبرنگار خبرگزاریِ جمهوری اسلامی، به همراه هشت نفر از اعضای  کنسولگری ایران در مزار شریف افغانستان...