حضور پرشور و قابل وصف مردم ولایتمدار ساوه در راهپیمایی ۲۲ بهمن

حضور پرشور و قابل وصف مردم ولایتمدار ساوه در راهپیمایی ۲۲ بهمن

حضور پرشور و قابل وصف مردم ولایتمدار ساوه در راهپیمایی 22 بهمن حماسه تماشایی مردم ساوه در راهپیمایی ۲۲...