نصرالله:ما در سوریه از موجودیت همگی خود دفاع می‌کنیم و همه این موضوع را می‌دانند.

نصرالله:ما در سوریه از موجودیت همگی خود دفاع می‌کنیم و همه این موضوع را می‌دانند.

نصرالله: هیچ افقی برای راه‌حل سیاسی در بحران سوریه وجود ندارد دبیرکل حزب‌الله لبنان تأکید کرد که هیچ افقی برای راه‌حل سیاسی در بحران سوریه وجود ندارد و حرف آخر را تحولات میدانی می‌زند. به گزارش خبرگزاری ایرسا...