با۵شبکه اجتماعی برتر ایران آشنا شوید

با۵شبکه اجتماعی برتر ایران آشنا شوید

5شبکه اجتماعی پرطرفدار ایران شبکهٔ اجتماعی ساختاری اجتماعی است که از گره‌هایی (که عموماً فردی یا سازمانی هستند) تشکیل شده‌است که توسط یک یا چند نوع خاص از وابستگی — مانند ایده‌ها و تبادلات مالی، دوست‌ها، خویشاوندی،...