چندخبر کوتاه در یک سطر /شعر ادبیات /تاریخ /اجتماعی /سرگرمی /دینی /پزشکی

چندخبر کوتاه در یک سطر /شعر ادبیات /تاریخ /اجتماعی /سرگرمی /دینی /پزشکی

چندخبر کوتاه در یک سطر /شعر ادبیات /تاریخ /اجتماعی /سرگرمی /دینی  دلت گرفته ؟ پاییز فصل قشنگیست ، به سبکِ انسان های نخستین این برش از زمان را دوست ندارم ، پرنده های که روی شاخه نشستند اینکه فراموشت نمی...