طرح مطالبه مردم ساوه با سوال سردبیر باشهر از شهرداری ساوه و اعضای فعلی شورای این شهر کلید خورد

طرح مطالبه مردم ساوه با سوال سردبیر باشهر از شهرداری ساوه و اعضای فعلی شورای این شهر کلید خورد

بعد از انتخابات اخیر بود که سردبیر نشریه باشهر در یاداشتی در کانال تلگرامی این نشریه با طرح سوالی کلیدی خواستار ارائه عملکرد توسط شهرداری ساوه و شورای شهراین شهرستان شد. او پرسید : « در 4 سال گذشته با حدود 500 میلیارد تومان...