یادداشت کیهان/حسین شریعتمداری  برخی امتیازاتی که به آمریکا داده‌ایم غیرقابل بازگشت است/آقای روحانی با قاطعیت دست به اقدام متقابل بزنید

یادداشت کیهان/حسین شریعتمداری برخی امتیازاتی که به آمریکا داده‌ایم غیرقابل بازگشت است/آقای روحانی با قاطعیت دست به اقدام متقابل بزنید

یادداشت کیهان/حسین شریعتمداری برخی امتیازاتی که به آمریکا داده‌ایم غیرقابل بازگشت است/آقای روحانی با قاطعیت دست به اقدام متقابل بزنید بیش از ۷ ماه از تاریخ اجرایی شدن برجام می‌گذرد و آمریکا در مقابل امتیازات نقدی که...